Jäsenmaksu pienenee 2022

12.1.2022

Jäsenmaksuprosentti on tänä vuonna 1%. Edustajiston päätöksellä jäsenmaksu pieneni siis 0,38%.  Seuraa palkkalaskelmaasi, että työnantaja on huomioinut jäsenmaksun pienenemisen. Itsemaksavien jäsenmaksumaksuviitteet on postitetu liitosta.

Eläkeläisjäsenille tulee omat maksuviiteet tammikuun aikana.