Edunvalvonta

Luottamusmiehen puuttuessa edunvalvontaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä Sisä-Suomen aluetoimistoon tai JHL:n työsuohdeneuvontaan. Ks. yhteystiedot https://www.jhl.fi/tietoa-jhlsta/yhteystiedot/


JHL tarjoaa jäsenilleen tehokasta edunvalvontaa. Liiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat merkittävä jäsenetu.

Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten  vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet määräytyvät.

Työehtosopimuksella sovitaan myös työsuhdeturvasta. JHL solmii sopimuksia julkisilla ja yksityisillä hyvinvointialoilla.

Työsuojelu ja työhyvinvointi ovat tärkeä osa JHL:n edunvalvontaa. Työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista sekä työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään laeilla. 

Pystyn jäsenten työpaikoilla noudatettavat työehtosopimukset:

Yksityisten alojen sopimukset;
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Avaintyönantajien työehtosopimus (ent. PTY)
Henkilökohtaisten avustajien tes
Terveyspalvelualan työehtosopimus